БИД ХЭРЭГЛЭГЧ ТӨВТЭЙ
ХАМТ ОЛОН
Хэрэглэгчийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч
мэргэшсэн хамт олон байхад оршино.
ЗАЛУУ ИНЖЕНЕРҮҮД- БИДНИЙ БАХАРХАЛ
Манай хүний нөөцийн бодлого нь залуу боловсон хүчнүүдийг дэмжих,
тэдгээрийн мэдлэг чадварыг байнга дээшлүүлж ажилладаг.
ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ
Манай байгууллага нь орчин үеийн шинэлэг инноваци шингэсэн
техник тоноглол хэрэгслийг олон улсын төсөл хөтөлбөрөөр байнга хэрэгжүүлж ажилладаг.
Previous slide
Next slide

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

ОСНААУГ-ын салбар Түгээх төв, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах, хяналт тавих, инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангуулан ажиллаж байна

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Улаанбаатар хотын оршин суугч хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүч, хэрэгцээний халуун, хүйтэн усаар хангаж, бохир усыг татан зайлуулах үйлчилгээг 24 цагийн турш тасралтгүй найдвартай үзүүлэх

ХЭРЭГЛЭГЧ

Нийслэл хотын 1.953 орон сууцны байрны 116.423 хэрэглэгчид, 10.453 аж ахуйн нэгж, нийт 380.516 оршин суугчдад дулааны эрчим хүч, хэрэгцээний халуун, хүйтэн усаар хангаж, бохир усыг татан зайлуулах үйлчилгээг 24 цагийн турш найдвартай үзүүлж байна

ЦАР ХҮРЭЭ

Манай байгууллага 3 түгээх төв, 16 Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, 184 УДДТ, 372 бага чадлын УДДТ, дулааны 294,4 км, хэрэгцээний халуун усны 230,5 км, хүйтэн усны 160,6 км, ариутгах татуургын 213,9км шугамаар тус тус үйлчилж байна.

ХҮНИЙ НӨӨЦ

Баруун, Зүүн, Төв гэсэн 3 түгээх төв, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 16 төвд нийт 2000 гаруй инженер техникийн ажилтангууд ажиллаж байна

БОЛОВСОН ХҮЧИН

1,522 инженер техникийн ажилтан, 224 албан хаагч, 255 санхүүгийн ажилтан ажиллаж байна

ИННОВАЦИ

Манай байгууллага нь олон улсын стандартад нийцсэн програм хангамж болон системүүдийг амжилттай нэвтрүүлэн ажиллаж байна

ХЭРЭГЖИЛТ

CRM системд тулгуурласан борлуулалтын програм, ARC-GIS систем дээр тулгуурласан AMS систем, SCADA автомат удирдлагын систем, хэрэглэгчдэд зориулсан дуудлагын системүүдийг тус тус хэрэгжүүлж байна

ШУУРХАЙ ДУУДЛАГА 7000-5454

УС ХАНГАМЖТОЙ ХОЛБООТОЙ

АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ, БУСАД

ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

 • МАШИНИСТ
  20
 • ЦАХИЛГААНЧИН
  5
 • ДУЛААНЫ ИНЖЕНЕР
  3
 • САНТЕХНИКЧ
  3

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ

 • ТУШААЛ
  20
 • ЖУРАМ
  5
 • ТОГТООЛ
  3
 • ХУУЛЬ
  3

ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН СТАТИСТИК

 • ДУУДЛАГЫН УТАС
  7000-5454
 • ТҮГЭЭХ ТӨВ
  3
 • ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВ
  19
 • ДУЛААНЫ ШУГАМ
  401,5 КМ
 • ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ
  511,9 КМ
 • АРИУТГАХ ТАТУУРГА
  309,9 КМ
 • УС ДАМЖУУЛАХ ТӨВ
  559
 • ОРОН СУУЦ
  7000-5454
 • ОРШИН СУУГЧ
  380.516
 • АЖ АХУЙН НЭГЖ
  10,453
 • ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧИД
  1.522
 • ӨРХ АЙЛ
  116.423
 • АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧ
  224
 • САНХҮҮГИЙН АЖИЛТАН
  255

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР, САНАЛ АСУУЛГА

ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ БАЙГУУЛЛАГУУД